โปรแกรมบัญชี PDP - PDP Accounting Software  

 PDP Account ::

 ปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมบัญชีทั่วไป โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมบัญชี all in one โปรแกรมบัญชีการเงิน  

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมบัญชี PDP

รายละเอียดโปรแกรมบัญชี PDP 

:: PDP Accounting Software Key Features ::

ส่วนเพิ่มเติมของ PDP รองรับการใช้งานธุรกิจเฉพาะ

  • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา ค้า วัสดุ ก่อสร้าง :เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project(site) วัสดุก่อสร้าง ควบคุมการเบิกจ่ายตาม BOQ งวดการจ่ายและรับชำระเงิน
  • โรงงานอุตสหกรรม : เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนการผลิตตาม Job, Project, วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  • ธุรกิจให้ บริการ เช่น ศุนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ ศูนย์ให้คำปรึกษา
    : เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project ,Profit/Cost Center และเรื่องภาษี
  • ธุรกิจ Import/Export : ต้องการสรุปการซื้อขายตามแต่ละสกุลเงิน และ พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารส่งออก
  • ธุรกิจ สำนักงานบัญชี : ต้องการไม่จำกัดจำนวนบริษัท สาขา ที่จะเปิดใหม่ อิสระในการออกแบบงบการเงิน
  • ธุรกิจ โบรกเกอร์ประกัน : เน้นเรื่องการรับและจ่ายชำระเงินระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน
  • ธุรกิจ จัดจำหน่าย ค้าปลีก : เน้นเรื่องสินค้าที่มี Serial No., Barcode, Color, Style, Size สินค้าคงเหลือ และวันหมดอายุสินค้า รองรับระบบฝากขาย consigment
  • ธุรกิจ ชิปปิ้ง และ Freight : เน้นเรื่องการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตาม งาน สรุปกำไรขาดทุนตามงาน

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป PDP

  • สามารถใช้งานทั้งแบบ Stand alone และ LAN System
  • สามารถติดตั้งใช้งานบน Window 98/2000/Me/XP/Vista/Windows 7
  • เมนูการใช้งานบนหน้าจอ และ รายงาน สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงเป็นภาษาไทย(Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ(English) (Multiple Language)
  • หน้าจอใช้งานถูกออกแบบให้มีความสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน
  • สามารถใช้ เพียง Keyboard อย่างเดียว หรือ Keyboard+Mouse ในทุกหน้าจอ
  • สามารถ Drill Down ลึกลงไปได้หลายขั้น ถึงต้นฉบับเอกสารได้
  • ทั้งระบบประกอบด้วยโปรแกรมทั้งหมด 8 โปรแกรม
  • รายงานสามารถที่จะเลือกดูบนจอภาพ พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ส่งเป็นไฟล์ไป Excel หรือ PDF
  • ไม่จำกัดจำนวนบริษัท/สาขา/หน่วยงาน ที่จะใช้งาน (Multiple Company)
  • ไม่จำกัดจำนวนปีในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (สามารถย้อนดูอดีตได้ตลอดเวลา)
  • ไม่จำกัดงวดในการทำงาน สามารถทำงานข้ามปีโดยยังไม่ต้องปิดบัญชีปีปัจจุบัน
  • กำหนดปีที่ใช้เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. (แสดงปีได้ทั้ง 2 หรือ 4 หลัก)
  • สามารถเลือก Running Number เอกสารอัตโนมัติหรือกำหนดเอง
  • สามารถอ้างอิงเอกสารงทั้งแบบ One-to-Many, Many-to-One หรือ Partial ได้
  • รองรับการใช้งานสำหรับสินค้าที่มี Barcode และ Serial Number
  • รองรับหลายสกุลเงิน (Multiple Currency) สามารถ ซื้อ ขาย ในหลายสกุลเงิน
  • สามารถบริหารรายรับรายจ่าย ตามหน่วยงาน(Profit/Cost Center) ตามงาน/โครงการ
    (Project/Job) ใช้กับธุรกิจก่อสร้าง รับเหมาติดตั้ง หรือโรงงานผลิตได้
  • สามารถกำหนดสูตรการผลิต (BOM) เพื่อใช้กับโรงงานผลิตได้
  • รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า
  • รองรับตัวเลขจำนวนเงินหลักแสนล้าน (999,999,999,999.99)
  • สามารถกำหนด Access Rights สำหรับผู้ใช้แต่ละท่าน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล(Security Control)
  • รายงานทุกรายการสามารถส่งออกไปที่ Excel ได้
  • ผู้ใช้สามารถแก้ไขแบบฟอร์มการใช้งานได้เอง
  • มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตโนมัติเวลาไฟฟ้าหรือเครื่องเกิดขัดข้องในขณะใช้งาน
  • Integrated System ทุกระบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ป้อนข้อมูลครั้งเดียวได้ข้อมูลบริหารมากมายตามมา
  • โปรแกรมได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว