โปรแกรมบัญชี PDP

PDP Account หรือ โปรแกรมบัญชี PDP  คือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปครบวงจร หรือ โปรแกรมบัญชี All In Oneที่พัฒนาโดยบริษัท APAC SOFTWARE  เพื่อใช้งานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Small and Medium size Business (SME) โดยโปรแกรมได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน บริษัท ที่ประกอบธุรกิจ ประเภท ซื้อมาขายไป/ รับเหมาก่อสร้าง/ วัสดุก่อสร้าง/ Hardware/ โรงงานอุตสาหกรรม การผลิต/ ธุรกิจให้บริการ/ เช่น สำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย ศูนย์บริการซ่อม ชิปปิ้ง ขนส่ง/ โรงเรียน/ โรงแรม/ Import & Export  ฯลฯ โปรแกรมบัญชี PDP และ โปรแกรมระบบงานอื่นๆ ยังสามารถใช้งาน ออนไลน์ (Online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ โดยสามารถเชื่อมกับ สาขา / คลังสินค้า / หน้า่ร้าน (Shop) /หน่วยรถเคลื่อนที่ (Van) ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากสำนักงานใหญ่ได้

 รายละเอียดประเภทและราคาของโปรแกรม PDP

 PDP Account ::

| โปรแกรมขาย OE | โปรแกรมจัดซื้อ PO | โปรแกรมสต็อก IC | โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร FA | โปรแกรมบัญชีแยกประเภท GL | AR | AP |

คลิ๊กดูรายละเอียดโปรแกรมบัญชี PDP คลิ๊กดูรายละเอียดโปรแกรมจัดซื้อ PDP คลิ๊กดูรายละเอียดโปรแกรมการขาย PDP
PDP Full System
โปรแกรมบัญชีครบระบบ
ราคา : 35,000 บาท
PDP Purchasing System
โปรแกรมระบบจัดซื้อ
ราคา : 10,000 บาท
PDP Order Entry
โปรแกรมการขาย
ราคา : 10,000 บาท

 

คลิ๊กดูรายละเอียดโปรแกรมสต็อกสินค้า PDP คลิ๊กดูรายละเอียดโปรแกรมบัญชีแยกประเภท PDP คลิ๊กดูรายละเอียดโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP
PDP Inventory Control
โปรแกรมสินค้าคงคลัง
ราคา : 10,000 บาท
PDP General Ledger
โปรแกรมบัญชีแยกประเภท
ราคา : 10,000 บาท
PDP Fixed Asset
โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร
ราคา : 10,000 บาท

 

  ระบบออนไลน์ ผ่าน อินเตอร์เน็ต (Internet Online System)

 PDP Account ::

| โปรแกรมขายออนไลน์ | โปรแกรมจัดซื้อออนล์ | โปรแกรมสต็อกออนไลน์ | โปรแกรมสินทรัพย์ถาวรออนไลน์ | PDP Online System | 

ระบบออนไลน์ของโปรแกรม PDP ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเก็บรวมรวมข้อมูลจากจุดต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่ต่ำมาก และยังเป็นการกระจายงานออกจากจุดศูนย์กลาง โดยให้ข้อมูลป้อนจากจุดต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของโปรแกรม PDP เมื่อข้อมูลป้อนเ่ข้ามาที่สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ต้องป้อนใหม่อีกรอบ ระบบออนไลน์สามารถทำงานผ่าน สายโทรศัพท์ธรรมดา / Hi Speed Internet (ADSL) / Mobile GPRS / 3G / CDMA / WIFI

โปรแกรมขายออนไลน์
: สำหรับบริษัทที่มีหลาย สาขา/ หลายหน้าร้าน/ หน่วยรถ Van เคลื่อนที่
โปรแกรมจัดซื้อออนไลน์
: สำหรับบริษัทที่มีหลาย สาขา/ site งานก่อสร้าง / site งานติดตั้งระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ตกแต่งภายใน
โปรแกรมสต็อกออนไลน์
: สำหรับบริษัทที่มีหลาย สาขา/ หลายคลังสินค้า ที่อยู่ต่างสถานที่กัน